Nytt informasjonsmøte i håndballgruppa avholdt: Hallsituasjonen avklart  

Håndballgruppa er klar over at den uavklarte hallsituasjonen har bidratt til spørsmål fra trenere, utøvere og foresatte. Forrige uke ble det derfor avholdt et nytt digitalt informasjonsmøte, hvor lagledere, trenere og tillitsvalgte var invitert. 

Møtet ble ledet av Anita Vardøy, leder av håndballgruppa. Agendaen for møtet var som følger: 

  • Informasjon om neste sesong inkl. hallsituasjonen  
  • Status sportslig plan 
  • Eventuelt  

Presentasjonen fra møtet kan leses i sin helhet her.

Positive til forlengelse  

Under møtet meldte Vardøy om positive signaler fra kommunen når det gjelder videre drift av den midlertidige plasthallen. 

– 10. juni mottok klubben svar fra Plan- og bygningsetaten om at de er positive til forlengelse av midlertidig plasthall, da denne gir et viktig tilbud til området. Forlengelsen gis i første omgang til ny flerbrukshall får igangsettingstillatelse, og uansett ikke lenger enn ut året 2026.  

Forlengelse forutsetter en søknad om endring i den pågående byggesaken.​ Denne må sendes av ansvarlig søker – i dette tilfellet arkitekten. Idrettslaget er nå i dialog med ansvarlig søker, som også sto for den opprinnelige forlengelsessøknaden. ​ 

Daglig leder i klubben har også nå dialog med kjøper av plasthallen. Her har man etablert enighet om at hallen fortsatt kan benyttes til treninger så lenge kommunen gir brukstillatelse. 

Plasthallen brukes også neste sesong 

Som en konsekvens av den uavklarte hallsituasjonen søkte klubben om treningstid gjennom håndballforbundets hallfordelingsordning tidligere i år.  

– Klubben fikk her innvilget treningstider fire steder. Gitt signalene man nå har fått har man allikevel besluttet å bruke plasthallen til trening også neste sesong. Gjeldende brukstillatelse er til februar 2023, og ansvarlig søker (arkitekten) har dermed noen måneder på seg for å få midlertidig brukstillatelse forlenget. Vi håper at denne avklaringen sikrer kontinuitet og et godt treningsmiljø for våre spillere, og er glade for å kunne informere om avgjørelsen som nå er tatt før sommeren, opplyste Vardøy.  

Ved eventuelle spørsmål rundt hallsituasjonen kan styret i håndballgruppa kontaktes