Håndballskolen

Håndballskolen er et tilbud for nye håndballspillere på 1. trinn på barneskolen. Her er det fokus på lek med ball, og hvert barn får utdelt sin første håndball. Treningsavgiften er 800 kr for ett år.

Sesongen 2017/2018 har Håndballskolen treninger mandag kl 16.00 – 17.00, og første trening er mandag 9. oktober. Kontaktperson er Hege Rønning, og hun har ledig plass for foreldre eller andre som ønsker å bidra som trener eller hjelpetrener. Ta kontakt på e-post Hegeogarne@gmail.com eller telefon 92415112.

På de første tre treningene i sesongen kan man komme på treningene for å melde seg på. Etter dette er det fint om man sender en e-post til treneren for å melde at man har lyst til å prøve seg. Alle nye spillere bes også registrere seg på skjemaet under.

Barnets fornavn (obligatorisk)

Barnets etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato: (obligatorisk) (må skrives DD.MM.ÅÅÅÅ)

Gutt / Jente (obligatorisk)

Adresse: (obligatorisk)

Postnr.: (obligatorisk)

Poststed: (obligatorisk)

Foresatt 1 Navn

Foresatt 1 E-post

Foresatt 1 Telefonnummer

Foresatt 2 Navn

Foresatt 2 E-post

Foresatt 2 Telefonnummer:

Faktura sendes til:

Deltar barnet på andre skoler i HL (for eksempel: Hockeyskolen)

Jeg kan bidra som trener/instruktør

Oppgi trøyestørrelse
128140152164XXSXSSM

Annen informasjon

Hasle-Løren håndball © 2015