Treningsavgift og medlemskap

Hasle-Løren håndball er en del av Hasle-Løren Idrettslag. For å kunne spille håndball må man være medlem i klubben og ha betalt medlemsavgift. I tillegg må det også betales en treningsavgift.

NB: Det er lov å prøve seg et par ganger på treninger før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med på håndball og som skal spille kamper må ha betalt både medlemsavgift og treningsavgift.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift betales til klubben og er i henhold til enhver tid gjeldene årsmøte vedtak. For barn som deltar på håndballskolen er medlemsavgiften inkludert i treningsavgiften. For mer informasjon om hva som gjelder klikk her.

Vi oppfordrer også foreldrene til å bli medlem i Hasle-Løren. Det er kun medlemmer i klubben som har stemmerett på årsmøter.

 

TRENINGSAVGIFT
Håndballgruppen forsøker å holde treningsavgiftene lave. Det er viktig for oss at alle barn i nærområdet skal ha mulighet til å delta i organisert idrett.

For sesongen 2019/ 2020 er treningsavgiften for å spille håndball i Hasle-Løren:

 • 1200 kr for spillere 6 -7 år (håndballskolen)
 • 1700 kr (*2700 kr) for spillere 8-11 år
 • 2000 kr (*3000 kr) for spillere 12-14 år
 • 2700 kr (*3700 kr) for spillere 15 år og oppover

*Hasle-Løren er en foreldredrevet klubb, og vi foreldre må bidra for å drive klubben framover. Hvert lagenhet må derfor stille med en forelder til å bidra med ulike oppgaver i håndballgruppen. Hvis en lagenhet ikke stiller med en forelder må hver spiller på lagenheten betale 1000 kr ekstra i treningsavgift. Dette ble vedtatt på årlig møte.

I tillegg må alle foreldre bidra når vi arrangerer hjemmekamper. Se mer her.

Treningsavgiften dekker blant

 • Påmeldingsavgift for deltagelse i seriespill, temaserien og regionscup.
 • Deltagelse på cup 
  • påmeldingsavgift for inntil to cuper i året per lag
  • dekning av utgifter for en trener per lag (inntil 3000 kr per år)
 • Betalte trenere på alle årsenheter i ungdomshåndballen (J13 år og oppover)
 • Kjøp av dommerkvoter og dommerutgifter for seriespill
 • Utdanningstiltak for trenere og dommer
 • Innkjøp av utstyr til alle lagenhetene. Det inkluderer spillertrøyer, medisinskrin og annet enkelt utstyr.
 • Subsidiering av sosiale arrangementer for lagenhetene (50 kr per spiller)

Shorts og strømper holdes av den enkelte. I tillegg finnes en Hasle-Løren kolleksjon man kan bestille dersom man ønsker det, klikk her.

LISENS
Alle spillere og dommere skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen omfatter blant annet forsikring og betales pr sesong (halv pris hvis man fyller 13 år i annen halvdel av sesongen). Betalingsfrist er 1. september, og betaling skjer gjennom Min Idrett.