Treningsavgift og medlemskap

I håndballgruppen har vi i alle år satset på gunstig treningskontigent. På årsmøtet i håndballgruppen den 11/2-2016 ble følgende treningsavgifter vedtatt (de vil bli vedtatt på årsmøtet i Hasle-Løren IL den 17/3-2016).

Treningsavgift for lag som deltar i seriespill kr 1.500 (stiller lagenheten med dommere fra starten av sesongen så koster det kr 1.200)

Deltakelse på håndballskolen koster kr 800

I tillegg må de som er 9 år eller eldre betale kr 300 i medlemsavgift til Hasle-Løren IL, deltar man i andre idretter i Hasle-Løren betaler man kun en medlemsavgift til klubben.

Det året spilleren fyller 13 år så må det betales lisens. Dette varierer litt mellom alder og type lisens, men er fra kr 775 til kr 970 første årene (betales pr sesong, halv pris hvis man fyller 13 år i annen halvdel av sesongen).

Normalt sett dekker treningsavgiften deltakelse i seriespill, 2 cuper og sosiale arrangement.

Når det gjelder utstyr så holder håndballgruppen trøyer, mens shorts og strømper holdes av den enkelte. I tillegg har vi et godt tilbud i en Hasle-Løren kolleksjon som man kan bestille på frivillig basis, klikk her.

For lagene som spiller i seriespill. 10 år og oppover så har vi vakter under hjemmearrangementene, her trenger vi som minimum 2 til sekreteriat, 2 til kiosk og 1 til billettsalg.

Utover dette så er det ingen dugnader for håndballgruppen, men det er opptil lagenhetene om de vil gjennomføre dugnader for å skaffe egne inntekter de kan bruke som de ønsker.

Hasle-Løren håndball © 2015