Sportslig plan (under revidering)

Sportslig plan ble utarbeidet av sportslig leder i samarbeid med trenerne. Nåværende versjon ble vedtatt av håndballstyret 27. september 2017.  Planen er ment å være et levende verk som vil justeres, utvikles og forbedres ettersom klubben vokser og utvikler seg. Prinsippene i planen skal legges til grunn for planer for de enkelte lagenhetene.

Sportslig Plan. Hasle-Løren Håndball

Sportslig plan er under revidering.