Sportslig plan

Sportslig plan ble vedtatt av styret i juni 2022, i samarbeid med støtteapparatet og etter en høringsrunde. Planen er ment å være et levende verk som vil justeres, utvikles og forbedres ettersom klubben vokser og utvikler seg. Prinsippene i planen skal legges til grunn for planer for de enkelte lagenhetene.

Klikk for å få tilgang til Sportsplan_jan2023.pdf