Politiattester

Politiattest er obligatorisk for alle personer med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette betyr at alle trenere, lagledere og andre med roller overfor barn og ungdom i Hasle-Løren idrettslag MÅ ha politiattest, når de selv er 15 år eller eldre. Hvis du mangler politiattest, må du skaffe en raskest mulig.

Du har SELV ansvar for å presentere gyldig attest til idrettslaget. Gyldig attest sendes til styremedlem3.handball@hasle-loren.no.

Du kan søke politiattest digitalt på politiets nettsider her. Det er svært enkelt, og man bruker BankID eller ID-porten. Vær OBS på følgende når du fyller ut politiets skjema på nett:

  • I feltet *Kategori velger du «Barn og ungdom»
  • I feltet *Formål velger du «Trener for idrettslag»
  • I tillegg må du legge ved en bekreftelse fra Hasle-Løren idrettslag, håndballgruppa. Bekreftelsen finner du her. og den skal lastes opp på politiets nettsider når du søker.

Det går også an å søke per post. Også da må du benytte bekreftelsen fra Hasle-Løren idrettslag. Du kan lese mer på politiets nettsider om hvordan du går fram, eventuelt også på Hasle-Lørens nettsider hvor det fins utfyllende informasjon. Klikk her.

Ved behov for hjelp, kan håndballgruppas ansvarlige for politiattester kontaktes på styremedlem3.handball@hasle-loren.no

Ny søknad om politiattest hvert 3. år

Idrettsforbundet krever at man søker om ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest.

Hva er politiattest/barneomsorgsattest?

I en politiattest, som formelt kalles barneomsorgsattest, vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.