Retningslinjer for publisering av bilder og film

Hasle-Løren håndball har et ønske om å kunne legge ut bilder på hjemmesiden og Facebook sidene til Hasle-Løren hvis vi gjennomfører aktiviteter som det er relevant å dele med andre.

Alle i vår gruppe oppfordres til å følge Idrettsforbundets retningslinjer før bilder eller film publiseres:

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 13 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Mer informasjon finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

I 2020 har vi tatt i bruk elektronisk samtykkeskjema. Laglederne for det enkelte lag er ansvarlig for at samtykke innhentes.