Informasjonsmøte i håndballgruppa avholdt

Håndballgruppa er klar over at trenere, utøvere og foresatte har spørsmål rundt neste sesong. I tillegg ble det i februar valgt nytt styre i håndballgruppa. På bakgrunn av dette ble det 21. april avholdt digitalt informasjonsmøte, hvor lagledere, trenere og tillitsvalgte var invitert.

Agendaen for møte var som følger:

  1. Presentasjon nytt styre og sportslig utvalg (med oppgaver) ​
  2. Informasjon om neste sesong inkl. hallsituasjonen ​
  3. Informasjon om trenere ​
  4. Informasjon om dommere ​
  5. Informasjon om økonomi ​
  6. Eventuelt ​

Presentasjonen som ble gitt på informasjonsmøtet kan leses i sin helhet her.

Nytt styre godt i gang

Det nye styret er nå godt i gang med sitt arbeid, og avholder neste styremøte 28. april.

På informasjonsmøtet forrige uke ble det nye styret presentert. Navn og kontaktinfo på alle styremedlemmer er nå oppdatert på klubbens nettsider, og vi oppfordrer alle til å kontakte oss om det er saker man ønsker fremmet. Vi har også en oppdatert kontakt-side på klubbens nettside, hvor møteplan og rutiner for innsendelse av saker fremkommer.

Styret i håndballgruppa vil nå sette opp godkjenning av oppgaver og roller for styre og SU på kommende styremøte, og vil deretter informere mer målrettet til lagledere, trenere og dommere.

Oppfordrer til å dele informasjon

Leder i håndballgruppa, Anita Vardøy, oppfordrer trenere og lagledere til å dele informasjonen i etterkant av møtet til sine utøvere og foresatte.

– Vi i styret vet at mange engasjerte personer tilknyttet klubben nå er spent på alt fra hallsituasjonen neste år til håndballgruppas planer for rekruttering og aktiviteter fremover. Vi har derfor et ønske om å holde «håndballfamilien» i Hasle-Løren fortløpende informert om gruppas aktiviteter, så langt det lar seg gjøre. Vi vil bruke nettsiden og Spond til dette formålet fremover, og håper derfor alle vil bruke disse kanalene, avslutter Vardøy.