Velkommen til årlig møte i håndballgruppen

Styret innkaller herved til årlig møte i håndballgruppen.

Tid: Tirsdag 16.februar 2020, kl 19.00-21.00

Sted: Digitalt møte på Teams

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere referat
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av håndballgruppas regnskap og styrets økonomiske beretning
  5. Valg (styre) og gjennomgang av støtteapparat
  6. Behandle innkomne forslag*
  7. Informasjon om hallsituasjonen (siste halvtimen)

*Forslag til saker skal sendes til håndballstyret v/ handball@hasle-loren.no innen 29. januar 2021. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før møtet.

Du må være medlem av klubben for å være stemmeberettiget. Er du ikke medlem så kan du melde deg inn her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/


Meld deg på senest 15. februar
Påmelding til årlig møte må sendes per e-post til handball@hasle-loren.no innen 15. februar, med tema «Årlig møte». Lenke til møtet sendes i til de som har meldt seg på.

 

Velkommen til årlig møte i håndballgruppa!

Med vennlig hilsen

styret