Årlig møte i håndballgruppen – saksliste

Velkommen til årlig møte i håndballgruppen tirsdag 4.februar kl 19.00-20.30 på Klubbhuset

Saksliste

  1. Godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
  3. Behandle håndballgruppens årsberetning
  4. Behandle håndballgruppen sitt regnskap for 2019
  5. Fastsette treningsavgift for 2020
  6. Vedta budsjett for 2020
  7. Valg av styremedlemmer og valgkomité
  8. Behandle innkomne forslag

8.1 Forslag til retningslinjer for hva håndballgruppen dekker

8.2 Dekning av trenerkostnad

8.3 Midler fra bydelen

 

Årsberetning og innkomne forslag ligger på håndballgruppens nettside. Andre saksdokumenter kan sendes på e-post hvis det skulle være av interesse. Ta i så fall kontakt med oss på handball@hasle-loren.no


V
elkommen til årlig møte i håndballgruppen!

Med vennlig hilsen

håndballstyret