Trenere og støtteapparat

Trenere og støtteapparat for J2005 består av:

Navn Verv Telefon E-post
Bjørn Kenneth Muggerud Hovedtrener 90099838 bkm@goldfishmedia.no
Espen Dåsvand Hjelpetrener 99575255 dasvand@gmail.com
Kristin Bjerkeland Lagleder 41419574 kristin.bjerkeland@gmail.com
Ulf Inge Ellingsen Foreldrekontakt 99643529 merlin@at29.no