Sportsplan for håndballgruppa

Håndballgruppa i Hasle-Løren IL ferdigstilte i fjor en ny sportsplan. Sportsplanen er utarbeidet av sportslig leder og sportslig utvalg. Man har også mottatt innspill fra trenere og lagledere.

Sportsplanen er vedtatt av håndballstyret 10. juni 2022 etter en bred høring.

 Nå kan alle som brenner for håndball og Hasle Løren IL lese seg opp på den ferdigstilte planen, som kan lastes ned her.

Mål og retningslinjer

Alle lag skal lojalt iverksette og følge planen fra inneværende sesong, forteller Stian Skaar, sportslig leder i Hasle-Løren håndball.

– Hasle-Løren IL er opptatt av å stille tydelige krav for å skape kvalitet i sportslig utvikling. Sportsplanen gir mål og retningslinjer for sportslig utvikling i håndballgruppen. Planen er forankret i klubbens øvrige planer, visjoner og mål. Dokumentet skal både være en strategiplan for styret og sportslig utvalg, samt et hjelpemiddel for spillere, trenere, lagledere og foreldre i det daglige, avslutter Skaar.