Treningsavgift og medlemskap

Hasle-Løren håndball er en del av Hasle-Løren Idrettslag. For å kunne spille håndball må man være medlem i klubben og ha betalt medlemsavgift. I tillegg må det også betales en treningsavgift.

NB: Det er lov å prøve seg et par ganger på treninger før man melder seg inn i klubben. Men alle som har bestemt seg for å være med på håndball og som skal spille kamper må ha betalt både medlemsavgift og treningsavgift.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift betales til klubben og er i henhold til enhver tid gjeldene årsmøte vedtak. For barn som deltar på håndballskolen er medlemsavgiften inkludert i treningsavgiften. For mer informasjon om hva som gjelder klikk her.

Vi oppfordrer også foreldrene til å bli medlem i Hasle-Løren. Det er kun medlemmer i klubben som har stemmerett på årsmøter.

TRENINGSAVGIFT
Håndballgruppen forsøker å holde treningsavgiftene lave. Det er viktig for oss at alle barn i nærområdet skal ha mulighet til å delta i organisert idrett.

For sesongen 2023/ 2024 er treningsavgiften for å spille håndball i Hasle-Løren:

  • 1200 kr for spillere 6 -7 år (håndballskolen)
  • 1700 kr (*2700 kr) for spillere 8-11 år
  • 2200 kr (*3200 kr) for spillere 12 år
  • 2300 kr (*3300 kr) for spillere 13-14 år
  • 3000 kr (*4000 kr) for spillere 15 år og oppover

*Hasle-Løren er en foreldredrevet klubb, og vi foreldre må bidra for å drive klubben framover. Hvert lagenhet må derfor stille med en forelder til å bidra med ulike oppgaver i håndballgruppen. Hvis en lagenhet ikke stiller med en forelder må hver spiller på lagenheten betale 1000 kr ekstra i treningsavgift. Dette ble vedtatt på årlig møte.

I tillegg må alle foreldre bidra når vi arrangerer hjemmekamper. Se mer her.

Treningsavgiften bidrar til å dekke ulike utgifter. Se Retningslinjer_hva klubben dekker

LISENS
Alle spillere og dommere skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen omfatter blant annet forsikring og betales pr sesong (halv pris hvis man fyller 13 år i annen halvdel av sesongen). Betalingsfrist er 1. september, og betaling skjer gjennom Min Idrett.