Har du lyst til å bli dommerutvikler?

Har du lyst til å bidra til håndballgruppas dommerløft? Foto: Freepik.com

Dommerne er en viktig del av Hasle-Løren, og klubben ønsker å ha så mange dommere som mulig. Den kommende sesongen ønsker vi derfor å utvikle tre personer som kan bidra som dommerutviklere. Er dette deg?

 

***

Vi i håndballgruppa er særlig opptatt av at våre barne- og ungdomsdommere skal få utvikle seg trygge rammer og er derfor avhengige av disse blir fulgt opp.

Hasle-Løren har allerede en dommerkontakt med hovedansvar for oppfølging av alle dommerne. For å sikre rekrutteringen på dommersiden de neste årene ønsker vi i tillegg å sikre at minst tre voksne i klubben har utdanning innen dommerutvikling for barnehåndball. Vi ønsker også å sikre at vi har minst én person med dommerutvikler 1 utdanning.

Om dette høres interessant ut for deg kan du lese mer om de to utdanningene nedenfor. Ta kontakt med Laetizia Riziki på epost laetitia.riziki@hasle-loren.no ved interesse for å gjennomføre utdanningen. Riziki er dommeransvarlig i sportslig utvalg i håndballgruppa.

Dommerutvikler barnehåndball:

Denne utdanningen har som mål å gi deltagerne innføring i ideene og regelverket bak barnehåndballen. Kunnskap rundt dommerutviklerrollen og ferdighetsutvikling innenfor kommunikasjon, samtalestruktur og teknikker for å skape motivasjon hos dommer barnehåndball er også en del av kurset. Deltakere skal igjennom e-læring, teori, praktiske øvelser innen samtaleteknikker, refleksjonsoppgaver og praksiskamper.

Kurset består av 5 timer undervisning. Disse timene er fordelt på 1 time teoretisk e-læring og 4 timer praktisk undervisning med instruktør. Du kan lese mer om kurset her.

Dommerutvikler 1:

Denne utdanningen har som mål at deltakerne skal utdannes til dommerutvikler i yngre aldersbestemte klasser, gjennom tilførte kunnskaper i bruk av regler, samarbeid og kommunikasjon med dommere. Som dommerutvikler skal du bidra til å skape trygghet og rammer for utvikling hos den enkelte dommer. Gjennom gode veiledningssamtaler og relasjonsbygging som skal inspirerer til videre utvikling gjennom økt kunnskap og forståelse for spillet. Kurset er verdibasert på NHFs verdiprogram og Fair Play.

Kurset består av 4 moduler og er totalt 12 timer. Disse timene er fordelt på 5 timer med teoretisk e-opplæring og 7 timer praktisk undervisning med instruktør. Du kan lese mer om kurset her.