Informasjon om hallsituasjonen kommende sesong

Vi i håndballgruppa får mange spørsmål fra spillere og foresatte om hvor man skal trene neste sesong, gitt at Plasthallen skal fjernes. Håndballstyret ønsker derfor nå å informere spillere og foresatte om status på hallsituasjonen, for å trygge både utøvere og foresatte på at det vil tilbys håndballtrening i klubben også kommende sesong.

Hasle-Løren idrettslag har rammetillatelse fra Plan- og bygningsmyndigheten i Oslo kommune for midlertidig bruk av plasthallen i to år, til februar 2023. Inntil nylig har vi planlagt for at ny flerbrukshall ville ferdigstilles i løpet av 2024. På bakgrunn av disse planene har man søkt om treningstid i tre haller i nærområdet for sesongen 22/23. Hallene man har søkt om treningstid er:

· Årvoll flerbrukshall

· Teglverket idrettshall

· Linderudhallen/Linderud flerbrukshall

Søknaden om treningstider ble sendt til Oslo Idrettskrets 28. februar, og kan leses i sin helhet her. Som det fremgår av søknaden har håndballstyret understreket viktigheten av at klubben ikke spres på mer enn to haller, samt at klubben blir tildelt haller det er mulig å gå eller sykle til, innenfor bomringen.

Det jobbes også aktivt med å skaffe tilgang til treningstid på skoler i nærområde (Løren og Vollebekk) som et supplement til det kommunen kan tilby.

Man får først vite fra Idrettskretsen hva tildelingen blir i midten av juni. Vi vil holde spillere og foresatte informert om svaret fra kretsen så snart dette foreligger.

Ferdigstillelse av flerbrukshall utsettes

På årsmøtet den 24. mars 2022 ble det informert om at ferdigstillelse av den nye flerbrukshallen som Hasle-Løren skal benytte nå er utsatt til 2026.

Denne utsettelsen betyr hele fire år og sesonger uten egen hall til treninger og kamper. På bakgrunn av disse opplysningene ble det på årsmøtet derfor diskutert hvorvidt man skal forsøke å gjøre om på planene om å avvikle plasthallen allerede i høst. Daglig leder i klubben jobber med ulike muligheter, inkludert å søke om forlenget rammetillatelse og ha dialog med kjøper av plasthallen om utsatt overtakelse.Vi i håndballgruppa vil orientere fortløpende om saken.

Håndballgruppa er opptatt av å ivareta medlemsmassen, og gi barna og ungdommene våre et godt og inkluderende tilbud også fremover. Vi har forståelse for at den uavklarte situasjonen kan skape usikkerhet, men kan forsikre utøvere og foresatte om at klubben vil ha et godt håndballtilbud også neste sesong!

Ved eventuelle spørsmål kan leder i håndballgruppa kontaktes.