Årlig møte i Håndballgruppa torsdag 10. februar 2022 kl 19-21

Håndballgruppa ønsker velkommen til årlig møte torsdag 10. februar 2022 kl 19-21 i VIP-rommet i Ishallen, Lørenhallen.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere referat
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av håndballgruppas regnskap og styrets økonomiske beretning
  5. Valg (styre) og gjennomgang av støtteapparat
  6. Behandle innkomne forslag*
  7. Informasjon om hallsituasjonen og hvor lagene skal trene neste sesong.

*Forslag til saker skal sendes til håndballstyret v/ handball@hasle-loren.no innen 31. januar 2022. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før møtet.

Du må være medlem av klubben for å være stemmeberettiget. Er du ikke medlem så kan du melde deg inn her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/

Velkommen til årlig møte i håndballgruppa!

Med vennlig hilsen

styret