Smittevern ved gjennomføring av håndballtreninger

Vi er igang med ny håndballsesong. Våre håndballtreninger foregår nå med fysisk kontakt, og det er også åpnet for at lagene våre kan møtes til treningskamper og starte ordinær regional kampaktivitet. For å kunne gjennomføre slik aktivitet må vi alle bidra til å overholde vedtatte smittevernsregler.

 

Håndballgruppen skal følge Håndballforbundes retningslinjer for barne og ungdomshåndballen og Bymiljøetatens regler for bruk av idrettsanlegg. Alle spillere, foreldre, trenere og frivillige oppfordres til å lese disse dokumentene. Retningslinjen bygger på Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett.

 

Viktige tiltak for å hindre økt smitte:

 1. Hold deg hjemme dersom du føler deg syk
 2. Vask hender før og etter trening
 3. Hold 1 meters avstand før og etter trening
 4. Bruk egen drikkeflaske 

 

 

Smitteverntiltak for gjennomføring av trening i regi av Hasle-Løren håndball

Opphold i hall

 • Spillerne møter opp utenfor anlegget. I Lørenhallen skal håndballen kun benytte inngang via kiosken.
 • Ny gruppe skal ikke gå inn i hallen før forrige gruppe har forlatt anlegget. Det bes om at man forlater hallen så raskt som mulig etter trening slik at neste lag kan få utnytte sin treningstid.
 • Det skal ikke være andre til stede i hallen enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. Det er ikke ønskelig at foreldre blir med inn i hallen.
 • Alle skal desinfisere/vaske hendene når man ankommer hallen, i pauser (unntatt de spillere som benytter klister), og når man forlater hallen.
 • 1-meters regelen gjelder for alle, med unntak av spillere i treningssituasjon.

Rutiner for å sikre enkel smittesporing

 • Det føres deltagerlister for hver trening som oppbevares av trener i minimum 10 dager.

Grupper

 • Grupper skal bestå av maks 20 personer (eksklusive trener(e)).
 • Hvis flere grupper er i hallen samtidig skal gruppene holdes fysisk adskilt (skillevegg, vant, benker etc.)
 • I Helsedirektoratets veileder står følgende:«Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å  begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.»

Utstyr

 • Fellesutstyr skal håndteres av så få personer som mulig, og rengjøres etter bruk.
 • Spillerne skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten.

Garderobe/toaletter

 • Garderobe kan nå benyttes, men 1-meters regelen gjelder. Håndballen kan bruke de to garderobene nærmest hallen (når man kommer fra hallen).
 • Lag som bruker garderoben i forbindelse med trening må selv sørge for rengjøring når treningen er ferdig. Retningslinjer for renhold finnes her
 • Hvis flere grupper i hallen, skal gruppene ikke benytte samme garderobe.

 

Det kommer jevnlig oppdatert informasjon, så hold dere gjerne oppdatert på Helsedirektoratets og Norges Håndballforbund sine nettsider (lenker over). Vi skal gjennomføre våre første hjemmekamper i midten av september. Nærmere føringer for gjennomføringer av kamparrangementer vil komme.