Velkommen til årlig møte i håndballgruppa

Styret innkaller herved til årlig møte i håndballgruppa

Tid: Tirsdag 4.februar 2020, kl 19.00-20.30

Sted: Klubbhuset, Løren Idrettspark

 

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere referat
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av håndballgruppas regnskap og styrets økonomiske beretning
  5. Valg (styre) og gjennomgang av støtteapparat
  6. Behandle innkomne forslag*

*Forslag til saker skal sendes til håndballstyret v/ handball@hasle-loren.no innen 21. januar 2020. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før møtet.

 

Du må være medlem av klubben for å være stemmeberettiget. Er du ikke medlem så kan du melde deg inn her: http://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/

V
elkommen til årlig møte i håndballgruppa!

Med vennlig hilsen

styret