Velkommen til årlig møte for Hasle-Løren Håndball

Tirsdag 5.februar 2019, kl 18.00-20.00

Klubbhuset, Løren Idrettspark

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og agenda.
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning v/kasserer
  4. Årsberetning v/ styrets leder
  5. Rapport fra sportslig leder – året 2018 og plan for 2019. Utgår
  6. Valg
  7. Innkomne forslag*

*Alle forslag skal sendes til håndballstyret v/ elin.ruhlin.gjuvsland@hasle-loren.no innen 28. januar 2019.

Sakspapirer

Årsberetning 2018

Alle medlemmer av klubben er stemmeberettiget og vi håper flere tar turen for å høre om mye av det  som skjedde i 2018 og planer fremover. Velkommen!