Innkalling: Velkommen til håndballens årlige møte!

Tirsdag 5.februar 2019, kl 18.00-20.00

Klubbhuset, Løren Idrettspark

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og agenda.
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Håndballstyrets og lagenes årsberetninger
  4. Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning.
  5. Årsberetning fra styrets leder
  6. Rapport fra sportslig leder – året 2018 og plan for 2019
  7. Valg
  8. Treningsavgifter
  9. Innkomne forslag*

*Alle forslag skal sendes til håndballstyret v/ elin.ruhlin.gjuvsland@hasle-loren.no innen 28. januar 2019.

Sakspapirer

Årsberetning 2018

Alle medlemmer av klubben er stemmeberettiget og vi håper flere tar turen for å høre om mye av det  som skjedde i 2018 og planer fremover. Velkommen!