Håndballgruppen får 10.000 kr i frivillighetsmidler fra Bydel Bjerke

Håndballgruppen har fått tilsagn om 10.000 kr i frivillighetsmidler fra Bydel Bjerke. Dette for å fortsette arbeidet med å rekrutere de yngste fra Bydel Bjerke til å bli med å spille håndball. Hasle-Lørens håndballskole har vært en stor suksess og dette bidraget legger tilrette for at vi kan fortsette dette arbeidet. Vi trenger mer utstyr og vil også gjennomføre aktiviteter som gjør at barn i alderen 7 til 9 år kan bli motivert til å komme og delta på treninger. Håndballgruppen setter stor pris på denne støtten fra Bydel Bjerke og vil følge opp dette på en skikkelig måte i tiden fremover.

Bydel Bjerke