Årlig møte i håndballgruppen – 2015 ble et nytt bra år

Etter å ha gjennomført årlig møte (tidligere kalt årsmøte) i håndballgruppen så var det et fornøyd håndballstyre som kunne legge frem årsberetningen for 2015. Antall spillere fortsetter å øke, øker for alle lagenhetene og vi er nå oppe i ca 115 spillere. Regnskap ble gjort opp med et solid overskudd og egenkapitalen er solid. Noe som gjorde at vi vedtok å holde svært gunstige treningsavgifter, budsjetterer med underskudd og jobber for å hente inn mer penger utenom treningsavgiften. Alle punkter som ble lagt frem ble enstemmig godkjent og det gir et godt grunnlag for å fortsette den positive utviklingen i 2016.

Her er Årsberetning Hasle Løren håndball 2015 og Referat_Protokoll fra årlig møte i håndballgruppen 2016 02 11

DSC01796