Stillingsbeskrivelser

Håndballgruppen er 100% drevet på frivillig basis. Vi er helt avhengige av foreldre som kan være med å bidra for å drive håndballgruppen. For å vite litt om hva slags oppgaver man har i de forskjellige rollene har vi funnet forslag til arbeidsinstrukser / oppgavebeskrivelser som kan være til hjelp.

Du kan laste ned dokumentet Arbeidsbeskrivelse roller i HL Håndball Juni 2014

Hasle-Løren håndball © 2015