Trenere og støtteapparat

J2003/04 trener- og støtteapparat.

Vi har et meget sterkt apparat rundt denne lagenheten. Det ble etablert en fokusgruppe i 2016 for å jobbe aktivt på lagenheten spesielt med tanke på frafall (de fleste under er med i fokusgruppen). Det har vært gjennomført mange aktiviteter. Det er en ekstern hovedtrener og keepertrener, resten er foreldre til spillere på lagenheten.

Rolle Navn Telefon E-post
Hovedtrener: Bjørn Kenneth Muggerud 90099838 bkm@goldfishmedia.no
Ass. trener: Pål Dahlstrøm 91815272 pal@artofprint.no
Keepertrener: Jobbes med en ny
Styrketrening: Trine Jonassen 92214341 trine.jonassen@hasle-loren.no
Styrketrening: Andreas S. F. Nielsen 90548787 volumfoto@gmail.com
Oppmann cuper: Jens Nordby 92692062 jens.nordby@ice.net
Lagleder / admin: Jan Rune Løvnæseth 90100497 janrune@hasle-loren.no
Materialforvalter / Foreldrekontakt Karianne Løkken 90529954 karianneloekken@hotmail.com
Arrangementsansvarlig Geir Mannsåker 97666163 geir.mannsaker@gmail.com
Kasserer/web/sponsor: Jan Rune Løvnæseth 90100497 janrune@hasle-loren.no
Fokusgruppen Siri Jønnum 92611015 sirijonnum@gmail.com
Fokusgruppen Kurt A. Sandvik 41650224 k-asandv@online.no
Fokusgruppen Tone Rogstadkjærnet 41479372 tonerog@admin.uio.no
Hasle-Løren håndball © 2018