Trenere og støtteapparat J2003/04

J2003/04 trener- og støtteapparat.

Vi har i alle år hatt et meget sterkt apparat rundt denne lagenheten. Sesongen 2019/20 starter vi med blanke ark og det er behov for flere til å fylle rollene. Trenerne er på plass og inntil videre vil de supporteres av styret.

Navn Telefon E-post
Hovedtrener: Bjørn Kenneth Muggerud 90099838 bkm@goldfishmedia.no
Ass. trener: Pål Dahlstrøm 91815272 pal@artofprint.no
Oppmann/Lagleder
Foredrekontakt
Materialforvalter Karianne Løkken Karianne Løkken karianneloekken@hotmail.com