Trenere og støtteapparat

J2003/04 har følgende trenere og støtteapparat.

Navn Verv Telefon E-post
Ledig (pr nå trår Kurt Sandvik og Pål Dahlstrøm til og bidrar på trenersiden) Hovedtrener J2003/04
Siri Jønnum Trener J2003/04 92611015 sirijonnum@gmail.com
NN Foreldrekontakt J2003/04
Karianne Løkken Materialforvalter 90529954 karianneloekken@hotmail.com
Jens Nordby Oppmann/Cuper 92692062 jens.nordby@ice.net
Jan Rune Løvnæseth Oppmann «light», kasserer og web ansvarlig J2003/04 90100497 janrune@hasle-loren.no

I tillegg er det satt ned en fokusgruppe på 8 personer som bidrar til å jobbe for lagenheten, i fokusgruppen er det da 3 personer i tillegg til de med roller over.

Hasle-Løren håndball © 2015